Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Tουρισμού

Aφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών, που οδηγεί σε πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1.250€ ανά κύκλο κατάρτισης, με δυνατότητα παρακολούθησης έως 2 κύκλους (σύνολο 2.500€).

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Tουρισμού

Δικαιούχοι: Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α.) και Εργαζόμενοι, άνω των 18 ετών, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID – 19.
 • Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

Επιδότηση: έως 2500 €

Έναρξη: Αναμένεται Άμεσα.

Διάρκεια Προγράμματος: 250 ώρες.

Μέθοδος Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση στο πρόγραμμα κατάρτισης τουρισμού είναι:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας, Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας:

 • 2310437112
 • 6971653270
 • info@ingenia.gr
 • Καισαρείας 23, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.