ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

A KLASSE: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 15:00 - 16:30

B KLASSE: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:30

C KLASSE: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30 - 18:00

D KLASSE: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00

E KLASSE (B2): ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00 - 22:00