ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PRE JUNIOR: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 16:30

JUNIOR A: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30 - 18:00

JUNIOR B: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 16:30 - 18:00

JUNIOR A&B (One Year Course): ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 20:00

A CLASS: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:30

B CLASS: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 15:00 - 16:30

C CLASS: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 20:00

D CLASS: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 20:00 - 22:00

E CLASS: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 20:00 - 22:00

LOWER: ΔΕΥΤΕΡΑ -  ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 - 22:00

PROFICIENCY: ΔΕΥΤΕΡΑ -  ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 - 22:00