ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Junior (για παιδιά κάτω από 10 ετών)
Αυτό το επίπεδο μας επιτρέπει να γνωρίσουμε την γαλλική γλώσσα, μέσα από ευχάριστους τρόπους, όπως παιχνίδια, τραγουδάκια, βίντεο που αφορούν στη Γαλλική κουλτούρα και συμβαδίζουν με την ηλικία των παιδιών.

Classe A – niveau A1

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές ανακαλύπτουν τη Γαλλική γλώσσα και έτσι μαθαίνουν βασικό λεξιλόγιο και γραμματική, έτσι «χτίζουμε» τις βάσεις για να μπορούμε να έχουμε μία σωστά δομημένη γλώσσα που θα μας ακολουθεί και στις επόμενες χρονιές. 

Classe B – niveau A1

Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, τα παιδιά θα μπορούν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις καθώς και απλές προτάσεις. Θα μπορούν να συστήνονται ή να συστήνουν κάποιον και να θέτουν ερωτήσεις σε κάποιον, (για παράδειγμα: πού μένει, για τις οικογενειακές του σχέσεις, τις προτιμήσεις του κλπ) και θα μπορούν να απαντάνε σε παρόμοιο τύπο ερωτήσεων. 

Classe C – niveau A2

Αυτό είναι ένα μεταβατικό επίπεδο, κατά το οποίο οι μαθητές θα μπορούν να καταλαβαίνουν απομονωμένες φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά όσον αφορά σημαντικούς τομείς (για παράδειγμα: προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, ψώνια, οικείο περιβάλλον, εργασία). Θα μπορούν επίσης να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας απλές και άμεσες πληροφορίες και να περιγράψουν με απλούς τρόπους ό,τι αφορά σε αυτούς και το άμεσο περιβάλλον τους και να ανταποκριθούν σε θέματα που αντιστοιχούν σε άμεσες ανάγκες. 

Classe D – niveau B1

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις περισσότερες καταστάσεις που συναντάει κανείς ταξιδεύοντας σε μία περιοχή όπου μιλούν Γαλλικά. Μπορούν να παράγουν απλό λόγο με συνοχή πάνω σε οικεία θέματα του ενδιαφέροντός τους. Μπορούν να διηγηθούν ένα γεγονός, μία εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψουν μία ελπίδα ή ένα στόχο και να εκθέσουν αιτίες, αποτελέσματα ή εξηγήσεις για ένα θέμα. 

Classe E – niveau B2

Το επίπεδο αυτό θεωρείται πλέον προχωρημένο, κατά το οποίο οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων σε ένα σύνθετο κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών κειμένων. Μπορούν να καταλάβουν με ευκολία και αυθορμητισμό μία συζήτηση με ένα Γάλλο συνομιλητή. Μπορούν να εκφράζονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο πάνω σε μεγάλη γκάμα θεμάτων, να τοποθετηθούν σε ένα θέμα της επικαιρότητας και να εκθέσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα με σαφή επιχειρηματολογία. 

Niveau C1

Σε αυτό το αυτόνομο πλέον επίπεδο οι μαθητές μπορούν να καταλαβαίνουν μία μεγάλη ποικιλία απαιτητικών κειμένων, καθώς και να εντοπίζουν έννοιες. Έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς να χάνουν τα λόγια τους και πάνω σε πολύπλοκα θέματα με σαφή και καλά δομημένο τρόπο, με οργάνωση και συνοχή. Μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με αποτελεσματικό τρόπο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή τους ζωή. 

Niveau C2

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές έχουν πλέον επαρκείς γνώσεις, που σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να καταλαβαίνουν ό,τι ακούν ή διαβάζουν. Έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν επιχειρήματα διαφόρων γραπτών ή ακουστικών πηγών συνοψίζοντάς τα με συνοχή. Μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα, με πολλή ευχέρεια και με συγκεκριμένο τρόπο και μπορούν να διασαφηνίσουν έννοιες που συναντούν σε περίπλοκα θέματα.

Εκδήλωση ενδιαφέρον

Το ονομαματεπώνυμο είναι υποχρεωτικό. *
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .