Γιατί εμάς

Ως ένας από τους πλέον δυναμικούς φορείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στόχοι μας είναι να δώσουμε:

  • Τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την βέλτιστη και αποδοτικότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας με τα μέγιστα οφέλη για τους πελάτες μας.
  • Την εξειδίκευση σε τομείς της αγοράς εργασίας που έχουν σημαντικές προοπτικές για επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη στο σύγχρονο περιβάλλον.
  • Τις λύσεις σε ανθρώπους μακριά από αστικά κέντρα, κέντρα εκπαίδευσης ή με ένδεια χρόνου λόγω της σύγχρονης πραγματικότητας και σε προσιτές τιμές. 

Εμείς στην Ingenia μπορούμε να φέρουμε τη γνώση κοντά σας και μαζί να αναπτύξουμε το πάθος μας για τη μάθηση! Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε όχι μόνο την εξειδίκευση σας ως έναν δυναμικό υποψήφιο στη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και το χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας!