ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

PRE JUNIOR ΓΑΛΛΙΚΑ: ΤΡΙΤΗ 16:30 - 18:00

A CLASSE: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30 - 18:00

B CLASSE: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 15:00 - 16:30

C CLASSE: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 20:00

D CLASSE: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 20:00

E CLASSE (B2): ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 20:00 - 22:00