Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Πληροφορικής δια ζώσης και εξ αποστάσεως Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ