Πιστοποιήσεις

Αγγλική γλώσσα (κεφαλαίο Α)

Πιστοποίηση Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ επιπέδου Β2 (LOWER):

Πιστοποίηση Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ επιπέδου C2 (PROFICIENCY):

Πιστοποίηση για Σπουδές και Εργασία στο εξωτερικό, αναγνωρισμένη και από το ΑΣΕΠ:

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Πληροφορικής δια ζώσης και εξ αποστάσεως Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ

Εξ αποστάσεως Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Πιστοποίηση Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ στις παρακάτω Ξένες Γλώσσες