«Μάθε παιδί μου γράμματα». Μύθοι και πραγματικότητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας

Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός πως εάν κάποιος συζητήσει με υπεύθυνους προσλήψεων ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα βγάλει το συμπέρασμα ότι στις μέρες μας, δεν υπάρχουν ικανά στελέχη ώστε να καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, εάν κάνει την ίδια συζήτηση με άτομα τα οποία αναζητούν εργασία, θα καταλήξει στο ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις στην αγορά εργασίας.. 

Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν μύθοι που θα έπρεπε πλέον να έχουν καταρριφθεί τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους σημαντικότερους μύθους στην σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Μύθος 1: Η προϋπηρεσία σε μια θέση εργασίας είναι απαραίτητη

Οι επιχειρήσεις φαίνεται να προτιμάνε τους «έτοιμους»  εργαζόμενους, δηλαδή αυτούς που έχουν ήδη προϋπηρεσία σε κάποιον κλάδο. Συχνά όμως, ο «έτοιμος»  εργαζόμενος δεν είναι και ο καλύτερος. Μεγαλύτερη σημασία έχει η προσωπικότητα και οι δεξιότητες του υποψήφιου και όχι αποκλειστικά η προϋπηρεσία που διαθέτει, ιδιαίτερα εφόσον είναι εύκολο να την αποκτήσει. 

Μύθος 2: Οι εργαζόμενοι αναζητούν πάντα περισσότερα χρήματα

Χωρίς να υπονομεύεται η σημασία των οικονομικών απολαβών, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο όπου οι εργαζόμενοι επιλέγουν να αλλάξουν εταιρεία λαμβάνοντας τα ίδια ή ακόμη και λιγότερα χρήματα, ώστε για να εργαστούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, που να προάγει τη συνεργασία, που του δίνεται η δυνατότητα απόκτησης γνώσης και εξέλιξης κ.α. Ο σημαντικότερος λόγος αποχώρησης ενός εργαζόμενου από μια επιχείρηση δεν είναι τα χρήματα αλλά το κακό εργασιακό κλίμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Μύθος 3: Το πτυχίο και οι τίτλοι που απέκτησα είναι αρκετοί

Αυτό δεν ισχύει καθώς η κοινωνία μας εξελίσσεται συνεχώς και οι εργαζόμενοι πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους ώστε να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, σημαντικές δεξιότητες πέραν των πτυχίων και των τίτλων είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Μύθος 4: Ενασχόληση με τις πωλήσεις

Πολλοί άνθρωποι που αναζητούν εργασία αποφεύγουν να ασχοληθούν με τις πωλήσεις. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν είναι πως τα περισσότερα επαγγέλματα, ειδικότερα αυτά που έχουν επαφή με πελάτες, είναι πλέον στενά συνδεδεμένα με τις πωλήσεις και πρέπει οι υποψήφιοι να θυμούνται πως είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, ασχολούνται έμμεσα και με πωλήσεις.

Μύθος 5: Υπάρχουν μόνιμες θέσεις εργασίας

Στην σύγχρονη εποχή της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας καμία θέση εργασίας δεν είναι μόνιμη. Ο εργαζόμενος πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι απαραίτητος για την επιχείρηση και περιζήτητος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης γνώσεων, την γρήγορη προσαρμοστικότητα και των επαγγελματικών του επιτυχιών.